Strona główna Wspólnota Zdjęcia Teksty Linki

Większość stron jest prowadzona w języku angielskim. Niestety, o ile wiem praktycznie brak polskich stron poświęconych tym tematom. Jest więcej podobnych grup na świecie niż te, które są poniżej wymienione. Tutaj są wymienione strony tych grup lub organizacji, które są związane z duchowością jaka mnie interesuje, z ogólnie rozumianą wspólnotowością lub po prostu są mi bliskie. Jeżeli wiesz coś o jakimś linku, który mógłbym tu dodać to bardzo proszę o informację.Spis treści

  1. Chrześcijańskie ruchy, wspólnoty i zakony w Polsce
  2. Chrześcijańskie ruchy, wspólnoty i zakony na świecie
  3. Organizacje zrzeszające wspólnoty i/lub zajmujące się tematyką wspólnot.
  4. Cohousing
  5. Podejmowanie decyzji w grupie
  6. Książki.
  7. Tematy pokrewne


1. Chrześcijańskie ruchy, wspólnoty i zakony w Polsce

Ruch Światło-Życie Duży ruch, duża różnorodność, wiele osób w Polsce jakoś się z nim zetknęło. My z Anią na pewno dużo mu zawdzięczamy.
Wspólnota Chleb Życia w Polsce Część dużej wspólnoty powstałej we Francji. W Polsce charakterystyczną postacią (obecnie odpowiedzialną za Wspólnotę na terenie Polski) jest siostra Małogorzata Chmielewska.
Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej Wspólnota o korzeniach w Odnowie w Duchu Świętym. Nie mieszkają razem, choć mieli taki epizod w swojej historii. Konkretna i wyważona duchowość.
Pustynia w Miescie Stosunkowo młody ruch. Wywodzą się z diecezji zielonogórskiej, ale można ich spotkać w innych miejscach.
Focolare w Polsce Część dużego, zróżnicowanego ruchu wywodzącego się z Włoch. Charakterystyczne dla nich jest życie charyzmatem jedności.
Siostry Kapucynki Tercjarki Gałąz' rodziny franciszkańskiej założona przez ojca Agusto. Od niedawna w Polsce. Bardzo sympatyczne :)
Benedyktyni w Biskupowie Nowa fundacja, pierwsza w Polsce od ponad 500 lat.
Wspólnota Pustelników Świętego Brunona Jak w tytule, warto zajrzeć też na wersję angielską oraz strony Fraternia św.Brunona (International Fellowship of Saint Bruno) jak również Skryptorium z tekstami o duchowości św.Brunona.
Chemin Neuf Strona jednej ze wspólnot o francuskich korzeniach obecnej też w Polsce. Organizują m.in. rekolekcje dla rodzin pod nazwą "Kana" oraz fraternie - grupy dzielenia z własną formacją. Charakterystyczne dla nich są ekumenizm i ewangelizacja.


2. Chrześcijańskie ruchy, wspólnoty i zakony na świecie

Duże wspólnoty.

OSB Benedyktyni w świecie.
Arka "Arka" założona przez Jeana Vanier. Wspólnoty, w których żyją ludzie zwyczajni razem z niepełnosprawnymi umysłowo.
Catholic Worker Ruch katolicki założony przez Dorothy Day. Niewielkie wspólnoty, posługa ubogim, pacyfizm.
Apostolat Madonna House Apostolat założony przez Catherine de Hueck Doherty. Otwarcie na ubogich. Również bogactwo duchowości Chrześcijańskiego Wschodu zaszczepione w Ameryce.
New Creation Christian Community Duża wspólnota w wielu domach i jednocześnie Kościół. (Na jednej z ich stron można znależć dużo linków do wspólnot chrześcijańskich.)
Charles de Foucauld- links Wspólnoty żyjące duchowością Karola de Foucauld.
Bruderhof Communities Niewielki ale znany ewangelicki Kościół z bardzo mocno zaakcentowanym wspólnotowym życiem.
Shiloh Youth Revival Centers Dawniej bardzo duża i znana wspólnota w Stanach. Powstała pod koniec lat 60-tych. Zamarła w latach 80-tych.

Duże ruchy

Base Communities Znane na całym świecie (często w książkach) Wspólnoty Bazowe. Małe grupy, niekoniecznie żyjące razem, charakterystyczny sposób życia opartego na Ewangelii.
The Northumbria Community - Welcome Duży ruch łączący doświadczenie życia kontemplacyjnego w klasztorach z misją w świecie.
MountCarmel's Ruch oparty na duchowości karmelitańskiej, zrzeszający przede wszyskim ludzi świeckich.
This Week in the World Community Czasopismo ruchu propagującego medytację chrześcijańską zainicjowanego przez Johna Maine OSB.

Konkretne wspólnoty

Brot & Rosen Katolicka wspólnota niemiecka z kręgu Catholic Workers.
Elim Mała ewangelicka wspónota z Holandii. Zorganizowała też niewielkie stowarzyszenie takich wspólnot.
Jesus People USA Duża ewangelicka wspólnota w Chicago. Ok. 500 stałych mieszkańców, całkowita współwłasność, posługa ubogim.
Resurrection House Mała katolicka wspólnota mieszkająca w jednym domu (ich linki).
Olive Leaf Katolicka wspólnota People of Peace powstała w 1971. Różne formy zaangażowania w życie wspólnoty bez nacisku na przechodzenie z jednej z form do innej. Posługa ubogim i zaangażowanie w życie parafii
The Bread of Life Catholic Fellowship "Chleb Życia", ale nie ta duża znana wspólnota, z której wywodzi się wspomniana wyżej polska gałąz', tylko mała wspólnota w Niderlandach.
Friendship House Pierwsza wspólnota założona przez C. de Hueck Doherty, założycielkę wyżej wspomnianego Apostolatu Madonna House. Katarzyna opuściła ją ostatecznie kiedy ze wspólnoty religijnej opierającej się w swojej posłudze na woluntariuszach przekształciła się bardziej w organizację walczącą z rasizmem i zatrudniającą fachowców za niewielkie, ale jednak, pieniądze,


3. Organizacje zrzeszające wspólnoty i/lub zajmujące się tematyką wspólnot.

Ogólne

Intentional Communities Organizacja zrzeszająca ok. 700 różnych wspólnot. Dużo interesujących materiałów.
Federation of Egalitarian Communities Federacja zrzeszająca różne wspólnoty. Dużo konkretnych materiałów (statuty, dokumenty, biznesplany, itp.) dotyczących wspólnot, będących członkami federacji.
International Communities Bardzo duża organizacja zrzeszająca różnego typu wspólnoty.
International Communal Studies Association Międzynarodowe stowarzyszenie prowadzące badania dotyczące szeroko rozumianych wspólnot.
The Foundation for Community Encouragement Fundacja pomagająca różnym wspólnotom w rozwoju, szkolenia, porady, psychologowie itd.
Shared Living Community Organizacja zajmująca się różnymi formami mniej lub bardziej wspólnego mieszkania.
Principles of Smart Growth
Take Advantage of Compact Building Design
Rozsądny rozwój - zrównoważony rozwój miast i nie tylko.
Sustainable Communities Network Organizacja zajmująca się szeroko rozumianymi wspólnotami lokalnymi.
NICA Stowarzyszenie zrzeszające wspólnoty z północnego zachodu Stanów. Dużo interesujących materiałów.
The NeighborNets Network Strona dotycząca oragnizowania bardziej wspólnotowego życia z sąsiadami jakich już mamy.
SmallGroups Dużo informacji dotyczących dynamiki małych grup.
Join the Society for Utopian Studies Towarzystwo Studiów nt.Utopii
Utopia on the internet
Philosophy for a better world
Dużo materiałów dotczących szeroko rozumianych utoipii (i antyutopii), z książką T. Moora na czele.

Typowo chrześcijańskie

Evangelische Gemeinschaften Ewangelickie wspólnoty. W tym linki do wielu protestanckich wspólnot zakonnych żyjących w oparciu o regułę św. Augustyna.
Network Of Shared-Living Christian Cummunities Organizacja zrzeszająca chrześcijańskie wspólnoty życia (na razie niewiele).
Netzwerk gemeinsames Leben Sieć zrzeszająca chrześcijańskie wspólnoty w Szwajcarii.
Gemeinschaft
The Sword of the Spirit Wspólnoty Przymierza na świecie z linkami do Wspólnot przymierza w Polsce.
buenavista Organizacja katolicka wspierająca rozwój małych grup modlitewnych.


4. Cohousing

Ogólnie

What is cohousingł Czym jest cohousingł - jedna ze stron sieci cohousing'ów "The Cohousing Network".
Benefits Of Cooperative Neighbourhoods Korzyści z mieszkania z sąsiadami we wspólnocie - jedna ze stron przedsiębiorstwa Neighborhood Design/Build zajmującego się budowaniem cohousing'ów w Stanach.

Sieci cohousing'ów

The Cohousing Network Największa sieć cohousing'ów (Stany).
Canadian Cohousing Network Sieć cohousing'ów w Kanadzie.
Cohousing Network in England Sieć cohousing'ów w Wielkiej Brytanii.
Cohousing Resources,LCC Kolejna firma pomagająca w zakładaniu cohousing'ów. Udostępnia też bibliotekę dotyczącą tego tematu.
WOGENO Niemiecka grupa odnawiająca stare domy i zakładająca w nich cohousingi.

Przykładowe wspólnoty

Sharingwood Cohousing istniejący od dłuższego czasu. Dużo informacji udostępniają w internecie.
EKBO Szwedzki cohousing o proekologicznym nastawieniu. Mieszkają w dużym (ok. 30 mieszkań), odnowionym budynku na przedmieściach Sztokholmu.
Bartimaeus Community Jeden z wyjątków. Cohousing o chrześcijańskim charakterze, ale dopiero na etapie planowania. Ewangelicka wspólnota o zrównoważonej duchowości (Pismo Św., liturgia, charyzmaty).
Temescal Cohousing Cohousing o chrześcijańskim charakterze. Dziewięć mieszkań. Zamieszkany od 2000.


5. Podejmowanie decyzji w grupie

What is Consensusł Podstawowe zasady dotyczące konsensusu - głównej metody podejmowania decyzji w wielu wspólnotach.
Group Decision Making Tool Kit Zestaw metod pomagających w podejmowaniu dezji w większych i mniejszych grupach.
On Conflict and Consensus Mała ksiązka dotycząca konsensusu.
Facilitators checklist Lista rzeczy, o których powinien pamiętać prowadzący spotkanie przed spotkaniem, w trakcie i po.
Ground rules and intervention Jeszcze jedna ze stron dotyczących spotkań w grupach - jak interweniować, jeżeli czyjeś zachowanie utrudnia pracę grupy.
Consensus Strona z zebranymi modelami podejmowania decyzji na podstawie konsensusu z różnych cohousingów.
ISUE Organizacja zajmująca się m. in. wspomaganiem różnych grup etnicznych. Dużo materiałów na temat prowadzenia spotkań itd..
Biblioteka "Zielonych Brygad" Jedna z pozycji biblioteki "Zielonych Brygad" dotycząca podejmowania decyzji na zasadzie konsensusu. Po polsku!


6. Książki

Communal Studies Bibliography Bibliografia dotycząca wspólnot.
Books and Articles on Christian Community Książki nt. wspólnot chrześcijańskich, niektóre dostępne w całości, m. in. Stepheńa Clark'a.
Community Bookshelf Księgarnia IC z książkami na tematy związane ze wspólnotami.


7. Tematy pokrewne

Google Katalog
Society> Religion and Spirituality>Christianity>Community
Yahoo! Katalog
Society and Culture>Religion and Spirituality>Faiths and Practices>Christianity>Cultures and Groups>Intentional_Communities
Bryants Bend
Cooperative
Niewielka wspólnota (w zasadzie dom studencki) wynajmująca dom z ogrodem. Proste zasady.
Life Together Zapiski z pewnego spotkania - ogólny podział wspólnot.
Power Down Lokalny ruch ekologiczny w Apallachach.
The Simple Living Network Proste (ale niekoniecznie w znaczeniu ubogie) życie.
Voluntary Simplicity &
Simple Living Resource Guide
Prace dotyczące prostego sposobu życia.
Urban Ministry Materiały z konferencji chrześcijańskiego ruchu Służby Miastu.


Strona zmieniona 5 sierpnia 2003.
Kontakt z nami:

Możesz też się wpisać do księgi gości: .
Liczba gości tej strony: